CMU - Chiang Mai Marathon 2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มาราธอน ครั้งที่ 5 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ปล่อยตัว ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว

 

ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ 5 ปี แห่ง CMU Marathon รวมใจกันเป็นหนึ่ง
" TOGETHER WE ARE ONE "

 

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช.
ร่วมลงทะเบียน เพื่อเป็นการรวบรวมเหล่าลูกช้าง มช.
จากทุกทิศเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดและสื่อสารกันได้อย่างอบอุ่น
เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ https://lin.ee/sjwA6GN
เพื่อกด Add และลงทะเบียน

CMU - Chiang Mai Marathon 2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ มาราธอน ครั้งที่ 5 

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ปล่อยตัว ณ บริเวณศาลาอ่างแก้ว

 

ฉลองครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ 5 ปี แห่ง CMU Marathon รวมใจกันเป็นหนึ่ง
" TOGETHER WE ARE ONE "

 

สมาคมนักศึกษาเก่า มช. ขอเชิญนักศึกษาเก่า มช.
ร่วมลงทะเบียน เพื่อเป็นการรวบรวมเหล่าลูกช้าง มช.
จากทุกทิศเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดและสื่อสารกันได้อย่างอบอุ่น
เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ https://lin.ee/sjwA6GN
เพื่อกด Add และลงทะเบียน


มาราธอน 42.195 กม.

0

รับสมัครอีก (คน)

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.

0

รับสมัครอีก (คน)

มินิมาราธอน 10.5 กม.

0

รับสมัครอีก (คน)

ฟันรัน 5.0 กม.

0

รับสมัครอีก (คน)

VIP มาราธอน

0

รับสมัครอีก (คน)

VIP ฮาล์ฟมาราธอน

0

รับสมัครอีก (คน)

VIP มินิมาราธอน

0

รับสมัครอีก (คน)

VIP ฟันรัน

0

รับสมัครอีก (คน)